• Dịch Covid 19: Xử phạt một phụ nữ kêu gọi mọi người “biểu tình”

    Một phụ nữ ở Kiên Giang bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về tình hình dịch ...