• Không có hình ảnh

    Tạm giam 2 người liên quan đến clip “nóng” nghi của lãnh đạo ngành

    Đã có 2 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam vì có liên quan đến clip "nóng" nghi của lãnh đạo ...