• Sự thật về cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng “vua cafe Việt”?

    Sau khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ “vua cafe Việt” nói về công sức của mình ở công ty Trung Nguyên, ...

  • Thế lực nào đang chi phối cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng “vua cafe Việt”?

    Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ ban hành lệnh cập xuất hàng khiến Trung Nguyên không thể giao hàng đúng ...