• ‘Hô biến’ người Trung Quốc thành người Việt Nam

    4 người ở tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng 1 người Trung Quốc nhiều lần làm giả hồ sơ để qua mặt ...