• Đăng kiểm ở Đắk Lắk, ô tô tháo phanh vẫn được chứng nhận

    Xe bị tháo bộ điều hòa phanh, cơi nới thùng, đèn không sáng, lốp sai kích cỡ vẫn được Trung tâm ...