• Sang tên, đổi chủ xe có thể không phải rút hồ sơ gốc

    Bộ Công an đề xuất năm 2020 khi sang tên, đổi chủ, người dân chỉ cần ghi mã số định danh, không ...