• Từ hôm nay, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook có thể bị phạt 20 triệu đồng

    Nếu tổ chức hay cá nhân sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý sẽ bị xử ...