• Chồng đưa xác vợ từ rẫy về với vết đạn xuyên vai

    Ngày 1/12, họ hàng và làng xóm vô cùng bất ngờ khi ông Ph. mang vợ đã tử vong từ rẫy về với vết ...