• Đắk Lắk: Dân bất an vì đàn voi rừng vài chục con kéo đi phá rẫy

    Thời gian gần đây, người dân sống gần khu vực rừng thuộc hai huyện Buôn Đôn, Ea Súp (tỉnh Đắk ...