• Phát hiện hầm đạn cối dưới chân đèo Bảo Lộc

    Đang đào đất để dời trụ điện, tài xế máy xúc ở Lâm Đồng phát hiện 31 quả đạn cối 60 mm và ...