• Người đàn bà lẳng lơ lôi kéo bạn nhậu của chồng vào mối tình tội lỗi

    Chính sự ích kỷ, sống cho những ham muốn bản năng mà người đàn bà ấy đẩy gia đình xuống vực ...