• Nam sinh 16 tuổi bị cây gỗ keo đâm xuyên người

    Trên đường đi học về, Tú bị cây gỗ keo đâm xuyên cơ thể. Nhóm bạn học để nguyên hiện trạng ...