• Đắk Lắk : Mâu thuẫn trong bàn tiệc, dùng kéo đâm bạn nhậu tử vong

    Sau khi được mọi người can ngăn, đối tượng ngồi xuống nhậu tiếp thì thấy có cái kéo bên cạnh ...