• Sở Văn hóa Đắk Lắk cấm khách sạn ngừng đón khách châu Âu?

    Trong khi UBND tỉnh Đắk Lắk chưa có văn bản chính thức, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh ...