• 9X đâm bà lão 69 tuổi giữa đêm

    Do mâu thuẫn từ trước, Lê Văn Hiền chuẩn bị sẵn dao rồi vào nhà bà Luận dùng dao đâm người phụ ...