• “ATM khẩu trang” miễn phí đầu tiên ở TP HCM vừa hoạt động

    Sáng 6-8, "ATM khẩu trang" miễn phí đầu tiên bắt đầu đi vào hoạt động, tại địa chỉ 204 B đường ...