• Hai kiểm lâm bất ngờ bị đâm nhiều nhát

    Trong lúc mật phục để bắt lâm tặc, 2 cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa (Gia Lai) bị nhiều đối ...