• Cả gia đình bất an vì tin nhắn dọa gi.ết

    Sau khi mâu thuẫn với bạn trai cũ, con gái của ông Q. nhận được tin nhắn dọa giết cả nhà. Người cha ...