• Khóa cửa nhốt bạn gái rồi đi nhậu, thanh niên bị đâm chết

    Khi đi nhậu về bạn gái không mở cửa, Hiện và Oanh xảy ra cự cãi, anh này đòi lên gác ngủ thì bị ...