• Đâm chết bạn nhậu vì món nợ 50.000 đồng

    Cãi vã về khoản nợ 50.000 đồng, thanh niên 29 tuổi cầm dao đâm chết bạn nhậu.Ngày 9/12, Cơ quan ...