• Uống rượu say, con cầm dao đâm bố xối xả

    Bị la mắng vì uống say không giúp được gì cho gia đình, "nghịch tử" bất ngờ lấy dao đâm xối xả ...