• Đến nhà chơi, đâm bạn gái cũ nhiều nhát rồi dùng dao tự sát

    Đến nhà chị T. chơi, giữa Nghĩa và chị T. xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Nghĩa dùng dao đâm bạn ...