• Đắk Lắk Đâm thấu bụng bạn rồi đưa đi cấp cứu

    Hai người bạn cùng đi nhậu, thế nhưng trong lúc chén chú chén anh thì xảy ra mâu thuẫn khiến 1 người ...