• Gia Lai: Chồng đoạt mạng vợ bằng 36 nhát dao

    Mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Tấn Thịnh dùng dao đâm vợ 36 nhát tử vong, em vợ lào vào can cũng bị đâm ...