• Về làng nghèo nhất Tây Nguyên

    Người lớn, dăm bữa nửa tháng vào rừng sâu một lần hái măng, 'săn' nấm lim xanh về bán kiếm tiền ...