• Đắk Nông: Để lại thư tuyệt mệnh rồi định giết vợ cũ vì một cuộc điện thoại lạ

    Nghe vợ cũ điện thoại, hẹn hò đi chơi với người khác, Sơn cố cấm cản nhưng không được. Sau đó, ...