• Hứa chạy việc, nguyên cán bộ phòng tiếp dân chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

    Tự cho rằng bản thân có quen biết rộng, xin việc dễ dàng, nguyên cán bộ phòng tiếp dân tỉnh Đắk ...