• Đắk Nông lập 15 chốt kiểm tra trên các cửa ngõ vào tỉnh

    UBND tỉnh Đắk Nông thành lập 15 chốt kiểm tra liên ngành, tập trung vào đường biên giới giáp Campuchia ...