• Đắk Nông phát triển cây trồng hiệu quả kinh tế cao

    Ngoài những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, tại Đắk Nông còn có những mô hình trồng cây ăn ...