• Đắk Nông và nỗi lo rừng bị phá

    6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra nhiều vụ phá rừng diễn ra với tính chất phức ...