• Phượng ‘Râu’ khai lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk xin gỗ làm nhà

    Phượng "Râu" khai lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk xin gỗ của mình để làm nhà nên bị cáo đồng ...