• Cách chức nữ phó phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp 3 giả

    Bà Bùi Thị Thân, Phó phòng Hành chính (Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk), bị kỷ luật cảnh cáo và cách ...