• Đắk Lắk hỗ trợ 1.400 người bán vé số

    Mỗi người bán vé số tại Đắk Lắk được hỗ trợ 450.000 đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đang thống kê ...