• Đắk Lắk tạm dừng các lễ hội dịp đầu Xuân để phòng chống dịch corona

    Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương ở Đắk Lắk chấm dứt và dừng ...