• Không có hình ảnh

    Điều tra đối tượng đánh Cảnh sát giao thông

    Đối tượng đi đến nơi làm việc của Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông số 2-19 (PC 67, Công an ...