• Đại úy cảnh sát bị đ.âm ch.ết chiều 30 Tết

    Nam đại úy cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Tết Canh Tý thì bị 2 nghi ...