• Chính thức ‘khai tử’ sổ hộ khẩu từ năm 2023

    Dù Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2021, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng sổ ...

  • Bộ trưởng Công an đề nghị bỏ ngay sổ hộ khẩu

    Đề nghị bỏ sổ hộ khẩu giấy từ tháng 7/2021 và không có thời gian chuyển tiếp, đại tướng Tô Lâm ...

  • Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

    Bộ Công an đề xuất Chính phủ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp để tích hợp các thông tin về ...