• Đại tá Phạm Minh Thắng phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk

    Bộ Công an có quyết định giao đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phụ ...