• Bắt nguyên phó tư lệnh doanh nghiệp quân đội

    Đại tá Đỗ Văn Sang, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Tổng Công ty 15 (Bộ Quốc phòng) vừa bị ...