• Người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay ở Bình Dương

    Trong lúc dưỡng thú tại khu du lịch, một nhân viên bị con hổ cắn đứt hai tay, gục trong ...