• Vụ 2.000 cây sầu riêng chết khô: Phát hiện những vi phạm khủng khiếp của công ty phân bón

    Ngày 15/5, UBND huyện Chư Pưh đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai kết quả kiểm tra vụ 2.000 cây sầu riêng của ...