• Xe bán tải không còn là “xe con”, tiêu thụ lao dốc

    Theo quy định mới, xe bán tải, xe tải VAN có khối lượng chuyên chở từ 950 kg trở lên sẽ được coi ...