• Đắk Lắk: Đại hội Đảng bộ huyện Cưu Kuin bầu trực tiếp Bí thư

    Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Lê Thái Dũng được tái giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ ...