• Đại học Đông Đô cấp hàng trăm bằng giả, Bộ GĐ&ĐT có ‘thiếu sót’

    Lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ GD&ĐT trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp ...