• Mỗi ngày 7 phút đi bộ kiểu này, giảm 30% nguy cơ chết sớm

    Nghiên cứu lớn dựa trên hơn 96.000 tình nguyện viên tại Anh cho thấy với ít phút đi bộ nhanh hàng ngày, ...