• Phó thủ tướng: Phải tính đến tình huống xấu nhất để nó không xảy ra

    Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp chống dịch Covid-19. Dù ...