• Dũng “trọc” Hà Đông với “bề dày” bất hảo

    Nhắc tới Dũng "trọc" trong giới "giang hồ mạng", không ai không biết bởi sự "nổi tiếng" của đại ca ...