• Hà Tĩnh chi hơn 2 tỉ đồng mua cặp da phục vụ tổ chức đại hội

    Để phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chi hơn 2 tỉ đồng mua ...