• Viện của Bộ Nông nghiệp xuất bán vạn cây…Phi điệp đột biến

    Viện Nghiên cứu Rau quả (Bộ NN&PTNT) chuẩn bị xuất ra thị trường hàng vạn cây lan Phi điệp đột ...