• Ngắm “vườn” ớt đặc sản 400.000 đồng/kg, dân không có đủ để bán

    Trước nhu cầu tiêu thụ mạnh, giá bán khá cao nên cùng với thu hái số mọc tự nhiên, gần đây nhiều ...